Bicycle register  S                      
 SVENSKEN > SVERIGE > GV - Göteborgs Verktygslager, Göteborg.    ^ back to SVENSKEN in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
- Göteborg & Bohuslän.
 Andra cykelmärken från Göteborg.
 
 
 

Rikstelefonkatalogen 1937:

Under Göteborg:

 

Göteborgs Verktygslager,

Södra Larmgatan 11 in på gården.

 

Bost: John A Öhlén

 

 

SVENSKEN

GV

GÖTEBORGS

VERKTYGSLAGER

 

(Göteborg.)

 

 

GV

SVERIGE

GÖTEBORGS

VERKTYGSLAGER

 

(Göteborg.)

 

   
 
 
 
                       
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

em_sver1.htm borttagen