Bicycle register  R            
 REKORD > Gust. Krohn, Ålem. ^ back to REKORD in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
ÅLEM. - Småland.
  Andra towns, villages./ Sveriges landskap. Vykort.
Häggmåla Ålem. * - Smål
 
 

 

REKORD

 GUST. KROHN

ÅLEM

 

 

GUST. KROHN

Rekord

ÅLEM

 

 
 
 
 
 1944

17.984 cyklar stulos förra året ..

Ja, siffran låter fantastisk, men det är den officiella noteringen

för antalet cykelstölder 1944.

Siffran kommer inte att bli lägre i år ...kan man ta för givet ?

Så försäkra Er

 

 

 

 

 

Huvudkontor Stockholm 7