Bicycle register  R                     
 REKORD > Gust. Krohn, Ålem. ^ back to REKORD in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
ÅLEM. - Småland.   Häggemåla Ålem. * - Smål
  Andra towns, villages./ Sveriges landskap. Vykort.
 
 

VYKORT

• Ålems Sparbank

• Järnvägsstation

 

 

 

 

REKORD

 GUST. KROHN

ÅLEM

 

 

GUST. KROHN

Rekord

ÅLEM

 

 
M2c      
 ÅLEM.  Ålems Sparbank    [Post card register.] 
 
 
40c       
 ÅLEM.  Buss sparbössa från Ålems Sparbank    [Guide: Lek & Saker.] 
 

 

                NÄSTA HÅLLPLATS

 

 

                ÅLEMS SPARBANK

 

 

 

 

 

 
       
 ÅLEM.  Järnvägsstation, cykel, buss    [
 
 
       
 1944      [
 

17.984 cyklar stulos förra året ..

Ja, siffran låter fantastisk, men det är den officiella noteringen

för antalet cykelstölder 1944.

Siffran kommer inte att bli lägre i år ...kan man ta för givet ?

Så försäkra Er

 

 

 

 

 

Huvudkontor Stockholm 7