Bicycle register  P                  
 PÄRLAN > Gösta Karlsson, Konga. ^ back to PÄRLAN in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
KONGA. - Småland (finns ett KONGA i Skåne).
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap. No Vykort.    [Back to Sporrong.]  
 
 
              APOLLO made bicycles.    

 

PÄRLAN

GÖSTA

KARLSSON

KONGA

 

 

GÖSTA KARLSSON

PÄRLAN

KONGA

 

 

 

 

 

 

 
 

Cykelmärken och Mascots 

av standardmodell enl. avbildningar. Standardmärkena kunna stämplas

med följande antal typer.

Bandet upptill 20 st. 

Bandet i mitten 8 st. 

Bandet nedtill 15 st. 

 

Begär prov och offert! 

C.C. SPORRONG & CO. 

Kungsgatan 17 Stockholm

Tel. Namnanrop: "SPORRONG & CO"

 

Cykel- och Sporthandlaren 7/1937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
     
                                              Det gäller att krafter ha´, ty frugan hon vill fort åtsta!