Bicycle register  L  -  M
 COMET > LAXEN > SIRI > VESTKUSTEN, -LYX > Levin & Nilsson, Halmstad. ^ back to LAXEN in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
- Halland.
 Andra cykelmärken från Halmstad xxxx
 
 
 
 1958 - Trafik Alfabetet för Barn på Cykel - ABC-bok tryckt
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx