Inget frontmärke från Kiruna. ^ back to TOWN reg. 
- - - - - - - - - - - - -
KIRUNA. - Lappland.
  Andra cykelmärken från Kiruna. Vykort. • Vykort page down.
 
 
   
   

 

 

 

KIRUNA

 
00   
 Andra cykelmärken från KIRUNA. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.  
 

H J S ........... O. E. Hallstensson

IDEAL ........ Mattilas Sport

 

 

 

 

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]

 

● Elis W. Holm Cykelreparationsverkstad (P.g. down.).

 

 

 
 
M3c    
 KIRUNA.     Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
 

 

Firma Elis W. Holm.

Cykelreparationsverkstad. 

Konduktörsgatan 19.

Kiruna.

Tel. 618

 

Efter genomgången yrkesskola i metallslöjd 1910-1914 hade E. Holm under tio år anställning vid L. K. A.-B. Åren 1924 och 1925 var han anställd som telefonarbetare hos S.J. 1930 startade han eget företag, som dock måste nedläggas efter ett och ett halvt år på grund av lokalbrist. Därefter arbetade E. Holm som agent för olika firmor och startade 1933 i kompanjonskap med sin broder Erik den cykelreparationsverkstad, som han nu efter broderns död ensam innehar. Lokalerna vid Konduktörsgatan togos i bruk 1937. Företaget utför cykelreparationer av alla slag samt försäljer cyklar och sportartiklar. Vintertid tjärar, vallar och reparerar firman även skidor.

 

E. Holm driver även tillverkning av en skidvalla, »Kiruna», samt en skosmörja med samma namn. Båda dessa produkter ha fått vackra lovord av fackmän. Skidvallan utsläpptes i marknaden 1939. Rörelsen har två personer anställda samt vid behov extrapersonal.

 

Elis W. Holm är född den 7 februari 1896, son till järnarbetaren C. E. Holm o. h. h. Johanna Wilhelmina f. Rydberg, samt gift med Maria Emelia (Milly) Berglund, död 1927. Barn: Margit Elisabeth, född 1921, Erik, född 1923, och Elis Gerhard, född 1925.

 

           

 
   Firma Elis W. Holm Cykelreparationsverkstad. gamal cykel
 
T3c      
 KIRUNA.  Hj. Lundbomsvägen. Spårvagn och Loussajärvi.    [Vykort register.]
 
 
 
       
 KIRUNA.  LKAB    
 
 
 
T4c      
 KIRUNA.  Kiruna Camping med höghusen i bakgrunden.   [Camping guide.]