Bicycle register  K                      
 K.E.J. > K. Everth Jansson, Vibo Storå.  ^ back to K.E.J. in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
STORÅ, VIBO STORÅ. - Västmanland.
 Andra towns, villages (Vibo Storå.)./ Sveriges landskap. Vykort "V". Vykort "S".   • No Vykort, page down.
 
 
 

 

K.E.J.

K. EVERTH JANSSON

VIBO

STORÅ

 

 

 

 

 

 

 

 

MELAS

 

 
 
M3c      
 STORÅ.      [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]
 

 

 

 

 

Storå Cykel- & Radioaffär.

Inneh. Johannes Pettersson.

Storå.

Tel. 33.

 

Innehavaren var tidigare anställd vid Flögfors kraftstation som maskinist och drev vid sidan därav en mindre verkstadsrörelse. År 1925 började han i mindre skala driva försäljning av cyklar och radioapparater och 1938 hade denna rörelse utvecklats så att han startade en öppen affär med butikslokal, verkstad och kontor, i en samma år uppförd fastighet, som dessutom inrymmer innehavarens bostadslägenhet.

 

Av radioapparater försäljes endast Radiola, för vilket märke firman funnit en ständigt stegrad avsättning på orten. I reparationsverkstaden utföras alla förekommande cykel- och radioreparationer. Innehavarens båda söner äro anställda i firman, som även har agentur för Försäkringsaktiebolaget Hansa.

 

Johannes Pettersson är född den 29 augusti 1895, son till Per Jansson o. h. h. Alma f. Andersson samt gift sedan 1919 med Anni Carlsson. Barn: Arne Edvard och Erik Ingvar.

 

 
 
 
       
 STORÅ.      [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]
 

 

 

 

 

Storå Gummi- & Cykelreparationsverkstad.

Inneh. Gunnar Karlsson.

Storå.

Tel. 16.

 

Nuvarande innehavaren startade firman 1936 i förhyrd lokal i samhället, men rörelsen inflyttade senare i nybyggd verkstad. Verksamheten omfattar reparationer av alla slags gummiringar, varjämte firman säljer nya ringar av olika märken. Vidare försäljas cyklar av märket Monark, lättviktsmotorcyklar och alla slags reservdelar och cvkeltillbehör.

 

B. P. -bensin och oljor saluföras även. En person är anställd i firman.

 

Gunnar Karlsson är född den 21 februari 1916 och son till Viktor Karlsson, Stråssa, o. h. h. Hilma f. Svedén.

 

 
 
T3c      
 STORÅ.   "S".    [Vykort register.]
 
Reflex      
 1939   MELAS. Katalog: Greif & Schlick, Coburg [Guide: Ljus & Reflex.]