Bicycle register  K

KADETTE > Tage Nordstedt Velocipedaffär, Billesholm.

^ back to KADETTE in reg. 
 IDEAL > Tage Nordstedt, Billesholm Gruva.
BILLESHOLM. - Skåne.
 Andra cykelmärken från Billesholm. Vykort.
- - - - - - - - - - - - -
05
 

 

TAGE NORDSTEDT

VELOCIPEDAFFÄR

KADETTE

BILLESHOLM

 

 

 

TN

KADETTE

TAGE NORDSTEDT

CYKEL- & RADIOAFFÄR

BILLESHOLM

LYX

 

 

 

 

TAGE NORDSTEDT

IDEAL

BILLESHOLM GRUVA

 

Back to XX in reg.

 
00     
 Andra cykelmärken från BILLESHOLM.                               SKÅNE. Andra towns, villages./ Sveriges landskap. 
   

BRILLIANT ......... Oscar Hansson, Billesholm.

 

KADETTE ........... Tage Nordstedt Velocipedaffär, Billesholm.

KADETTE LYX ..... Tage Nordstedt Cykel- & Radioaffär, Billesholm.

IDEAL ............... Tage Nordstedt. Billesholm Gruva.

 

 

 

 
20
 
      BRILLIANT > Oscar Hansson, Billesholm.    Back to XX in reg.
 
 
 
 
 
 
 
 1944

17.984 cyklar stulos förra året ..

Ja, siffran låter fantastisk, men det är den officiella noteringen

för antalet cykelstölder 1944.

Siffran kommer inte att bli lägre i år ...kan man ta för givet ?

Så försäkra Er

 

 

 

 

 

Huvudkontor Stockholm 7