Bicycle register  K                    
 K. A. Nilsson, Skruv. ^ back to K.A. Nilsson in reg.
- - - - - - - - - - - - -
SKRUV. - Småland.
  Andra cykelmärken från Skruv. Vykort.
 
 

 

K.A. NILSSON

SKRUV

 

 

K.A. NILSSON

SKRUV

 

 

 

Towing... 1904.

 

 
00    
 Andra cykelmärken från SKRUV.                                          SMÅLAND. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.    
 

CENTER ....... Skruvs Velocipedfabrik.

 

K. A. Nilsson (P.g. up.).

 

WIDE .......... Kråkesjö Cykel- & Smidesverkstad.

 

 

 

 

 

 

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

● Skruvs Velocipedfabrik. Helmer Svensson (P.g. down.).

 

Övrigt:

● Dekal: CSR Skruvs Bil- & Cykelverkstad A. Ahrenbring (P.g. down.).

 

 

 

Vykort:

● Skruv. Kommunalhuset (P.g. down.).

 

 
 
20      
 SKRUV.    
 
 

[Andra dekalkomanier.

 

     

 

CSR 

Skruvs

Bil- & Cykel-

Verkstad

A. Ahrenbring.

Tel. 82

 

 

 

 

 

 

 
40    
 SKRUV.   Skruvs Velocipedfabrik. Helmer Svensson.   [Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

SKRUVS VELOCIPEDFABRIK

CENTER

SKRUV

 

Back to XX in reg.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Skruvs Velocipedfabrik.

Inneh. Helmer Svensson.

Skruv.

Tel. 52.

 

Företaget startades 1932, men verksamheten omfattade då mest lackering och hopsättning av cykeldelar samt reparation av dylika. År 1935 uppfördes den nuvarande egna fabriks-fastigheten, vilken även omfattar lager och kontor. Fabrikens golvyta är 100 kvm. År 1940 utökades verksamheten till att även omfatta tillverkning av gummihjulsvagnar, och denna tillverkning har på senare tid blivit firmans specialitet. De cyklar, vilka firman tillverkar och försäljer, gå under märket »Center».

 

Den maskinella utrustningen är synnerligen modern, och arbetsstyrkan uppgår till flera man. Sitt yrke lärde innehavaren i Ystad, där han innehade anställning vid Jönssons Bil- & Motorverkstad åren 1931—1932. Han kom sedan till E. Johanssons Bilverkstad i Emmaboda, där han stannade, tills ovannämnda firma startades.

 

Helmer Svensson är född den 20 februari 1911 och son till Johan Svensson o. h. h. Charlotta f. Johansdotter. Han är gift sedan 1937 med Svea Karlsson. Barn: Berndt, född 1938.

 
 
 
M5c    
 SKRUV.   Kommunalhuset.   [Post Card register.]
 
 
 
Kort      
 1904   TOWING......     [Guide: Jul & Kort.]