Bicycle register  I - J                   
 JACO > JWG Jacob Wennberg, Gefle.     ^ back to JACO in reg.
- - - - - - - - - - - - -
GEFLE / GÄVLE. - Gästrikland. 
  Andra cykelmärken från Gefle, Gävle. Vykort page down.
 
 
 

 

SVENSKT

JACO

 FABRIKAT

 

 

JACO

JWG

JACOB

WENNBERG

GEFLE

 

 

GÄVLE

 
 
F10   00      
 Andra cykelmärken från (GEFLE), GÄVLE.                          GÄSTRIKLAND. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.     
 

Firmor med fler cykelmärken.

• FAVORIT > STAR >THOR ....... Byström & Jernberg (Gefle).

 

FREJ > PRESIDENT ........ Gefle Velocipedfabrik.

LEO ............................ GV Gefle Velocipedfabrik.

 

• FELIX ...... K. Laurell's Velocipedaffär & Rep. Verkstad (Gefle).

• FELIX ...... K. Laurell's Velocipedaffär, Gävle.

FELIX ...... K. Laurell, Gävle.

• Laurells Cykel Motorcykel Sport.

 

Otto Jansson. Cykel-, Sport- & Radioaffär. 

SOLID > ÄLGEN ... Otto Jansson Velocipedaffär (Gefle).

 

Firmor med ett cykelmärke.

ALFA ............... Bicycle Fabriken (Gefle).

F  

FENIX .............. Gefle Södra Reparationsverkstad (Gefle).

G

GEJA ............... Gefle Järnvaruaktiebolag (Gefle).

GEVALIA .......... --- .

H    

HUGE .............. Firma Velociped & Sport. 

J    

JACO .............. JWG Jacob Wennberg. (Gefle) ............ (P.g. up.).

M   

MILO .............. VS Velociped & Sport. (Gefle, Gävle.).

N    

NORD ............. --- (Gefle).

NORD ............. E. Melin (Gefle).

NORDEN .......... Erik Welin.

O

ORIGINAL AJAX .... L. W. Bäcklin (Gefle).

P    

PAJS ............... Gefle Nya Reparationsverkstad (Gefle).

S    

SEGER ............. Tage Lind.

SOLID ............. Carl Johansson. (Gefle).

T    

TORPED .......... R. H. Sohlberg.

 

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]  TOPP

 

● H. G. Cederblad Velociped & Sport. ............... (P.g. down.). 

 

● I. Hanssons Cykelverkstad. .......................... (P.g. down.).

 

Otto Jansson. Cykel-, Sport- & Radioaffär. 

  Otto Jansson Velocipedaffär. SOLID > ÄLGEN.

 

● Gunnar Larsson. Cykelaffär & Rep. verkstad. .... (P.g. down.).

 

 

 

 

 

 

Tillbehör:

PEDE körriktningsvisare. P. D. Eriksson & Co. A.-B. Gävle.

 

 

g4a    

Annat i Gävle:

Gevalia Rosteriet, Gefle.  

Ahlgrens godis, snask.

 

 

 

Vykort:

● Norra Kungsgatan med Konsumhuset. ....... (P.g. down.)..

 

 
 
 
S10    
 GÄVLE, GEFLE.    FAVORIT ● STAR ● THOR > Byström & Jernberg, Gefle.    
 
 
   
 

 

STAR

BYSTRÖM

&

JERNBERG

GEFLE

 

Back to XX in reg. 

   
 
 
05    
 GÄVLE, GEFLE.   ALFA bicyclen år 1900.    
 
 

 

BICYCLE FABRIKER

ALFA 

GEFLE

 

Back to XX in reg. 

       

 

 

 

Alfa Bicyclen

från

Bicyclefabriken Alfa

Gefle

 

 

 

 
 
08     
 GÄVLE, GEFLE.  K. LAURELL    
 
 

 

FELIX

K. Laurell's

Velocipedaffär & Rep.Verkstad,

Gefle.

 

 

K. LAURELL CYKELAFFÄR

FELIX

GÄVLE

 

 

FELIX

K. LAURELL

GÄVLE

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 
 
10    
 GÄVLE, GEFLE.   H, G.    
 
 
 

Fråga:

Varför är märket NORD t.h. inte med de "andra" NORD nedan?

 

När jag inte vet så gäller det att inte dra förhastade slutsatser! Ibland gör jag det, men i detta fallet vågar jag inte.

 

Fråga två är om namnet Welin (NORDEN) är en felstavning (av Melin) i mina cykelnamns listor - man vill ju gärna tro det, eller hur.

Bägge herrarna med förnamn som börjar på "E".

 

Skärmkråkan nedan kan även den vara felplacerad! Kan höra ihop med CM t.h.

 

FIRMA

VELOCIPED

&

SPORT

HUGE

GÄVLE

 

Back to XX in reg. 

 

 

 

 

 

NORD

GEFLE

 

 Back to XX in reg.

 
 
13    
 GÄVLE, GEFLE.   NORD E. Melin, Gefle.    
 
 
 

[Mascot register.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORD

E. MELIN

GEFLE

 

Back to XX in reg. 

 

NORD

E. MELIN

GEFLE

 

 

 

 

 

NORD (se text ovan).

 

 
 
14    
 GEFLE, GÄVLE.  VELOCIPED & SPORT.    
 
 
   

 

MILO

V·S

VELOCIPED & SPORT

GEFLE

 

 

V·S VELOCIPED & SPORT

MILO

GÄVLE

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

 

 

 
 
15    
 GÄVLE, GEFLE.   S, T.    
 
 

 

 

 

 

 

 

SEGER

TAGE LIND

4de TVÄRGATAN 2?

GÄVLE

  

Back to XX in reg.

 

TORPED

 R. H. SOHLBERG

GÄVLE

 

Back to XX in reg.

 
 
 
Post  Kooperativa  
 GÄVLE.   Norra Kungsgatan med Konsumhuset. [Guide: Konsum - Kooperativa.]  [Post Card register.] 
                    
 
M3c    
 GÄVLE, GEFLE.     [Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]
 

 

Velociped & Sport.

Inneh. H. G. Cederblad.

Brynäsgatan 10.

Gävle.

Tel. 837

 

Firman startades av nuvarande ägaren år 1921 i förorten Borrhus, där den var inrymd i egen fastighet. Rörelsen drevs där till 1934 och flyttades då till nuvarande lokaler vid Brynäsgatan. Affären är synnerligen välsorterad i alla till branschen hörande artiklar och försäljer dessutom radioapparater. Tre personer äro anställda i firman.

 

H. G. Cederblad är född den 2 april 1904.

 
 
 
 
M3d    
 GÄVLE, GEFLE.     [Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]
 

 

I. Hanssons Cykelverkstad.

Ruddamsgatan 50.,

Gävle.

Tel. 3010.

 

Efter tio års praktik inom branschen, bl. a. vid Maskin A.-B. John Eriksson i Falun - tillverkare av cykeln Svalan - samt vid detta företags filial i Gävle, startade innehavaren 1942 egen rörelse.

 

Utom cyklar av olika märken försäljer firman radioapparater samt alla slag av tillbehör och reservdelar.

Reparationer och ombyggnader av cyklar utföras å den maskinellt välutrustade verkstaden.

 

Ingvar Hansson är född 1918.

 
 
 
 
M3e    
 GÄVLE, GEFLE.     [Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]
 

 

Firma Gunnar Larsson.

Cykelaffär & Rep. verkstad.

S. Kopparslagargatan 37.,

Gävle.

Tel. 825.

 

Efter omfattande praktik inom branschen startade innehavaren sin rörelse 1938. Köpman Larsson är auktoriserad Monarkförsäljare. Vidare för firman radioapparater av märket Nornan samt sportartiklar för såväl sommar som vinterbruk i stor sortering. Försäljning sker även av alla slags reservdelar och tillbehör.

 

På den maskinellt välutrustade verkstaden utföras alla inom branschen förekommande reparationer. Innehavaren är medlem av Velocipedhandlarnas Riksförbund samt Motorförarnas Helnykterhetsförbund, N. T. O. m. fl. sammanslutningar.

 

Gunnar Larsson är född den 19 september 1904 och sedan 1937 gift med Karin Lönn. Barn: Sigrid och Ingrid.

 

 
 
 
 
            VAP
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Old: XX