Bicycle register  I - J                         
 IHLA > NORE > 1882 A.-B. Oscar Ljungbergh, Jönköping.  ^ back to IHLA in reg.
- - - - - - - - - - - - -
 - Småland.
  Andra cykelmärken från Jönköping. Vykort.
 
 
 

[Mascot register.]

 

 

 

 

 

 

  MASCOT register. 

 

● NORE (P.g. down.).

 

 

 

 

1882

Ihla

A.-B. OSCAR LJUNGBERGH

Jönköping

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihla CYKLAR.

Broschyr omslag 1941.

 

 

 
 
 
20      
 JÖNKÖPING.   NORE.   [Jönköping main]
 
 
   

 

1882

NORE 

A.-B. OSCAR LJUNGBERGH

JÖNKÖPING

 

Back to XX in reg. 

 

 

1882

NORE 

A.-B. OSCAR LJUNGBERGH

JÖNKÖPING

 

 

 

 

 

 

 

 
 1937   CYKLAR från Industri- & Handels- A.-B. Oscar Ljungbergh, Jönköping.   
 

                 

 

 

 

 
 
 
   
Post      
 JÖNKÖPING.   1963   [Jönköping main] [Post Card register.]
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Old: XX