Bicycle register  G - H                       
 HAMMAR > Skene.  ^ back to HAMMAR in reg. 
- - - - - - - - - - - - -           - Skottlossning och yxhugg vid MC bråk i Skene  hells angels supportergrupp red and white crew
SKENE. - Västergötland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap. Vykort. • No Vykort, page down.
 
 

 

HAMMAR

SKENE

 

 
S3c      
 SKENE.     [Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]
 

 

 

 

 

 

 

Verkstaden Hammar.

Inneh. Verkstadsägare Anders Andersson.

Skene.

Tel. Kinna nätgrupp 40025.

 

Innehavaren började lära inom branschen i Sundholmen hos sin fader, som tillverkade tröskverk. Han stannade hos denne till 1898, då han tog plats vid Borås Mekaniska Verkstad. Där var han anställd till år 1902 och reste sedan över till Amerika, där han arbetade såsom verktygsarbetare på ett flertal mekaniska verkstäder, men återvände efter sex år till Sverige och startade egen rörelse. Företaget drevs till en början i mindre skala, men har med åren upparbetats till mycket stor omfattning. Är 1929 lät A. uppföra en modern tegelfastighet, och i denna äro nu verkstad och lager samt försäljningslokal inrymda. Taxeringsvärdet är 20.200 kronor.

 

Den maskinella utrustningen är av modernaste slag, och alla slags mekaniska arbeten samt vulcanise-ring och ducolackering utföres. Firman försäljer motorcyklar av märkena B. S. A., D. K. W., Husqvarna och Rex m. fl. På senare tid har man även börjat med montering av gengasaggregat. 8 - 9 personer äro anställda. Innehavaren är ledamot av styrelserna för Marks Härads Sparbank och Skene Belysningsförening.

 

Anders Andersson är född den 16 juni 1878 och son till A. Andersson o. h. h. Anna Maria f. Olofsdotter. Han är gift sedan 1910 med Augusta Andersson. Barn: Karin, född 1911, Stina, född 1913, Hugo, född 1915, Allan, född 1918, och John, född 1921.

 

 
 
 
 
T3c      
 SKENE.  Kungsfors fabrik.    [Vykort register.]
 
 
 SKENE: Lasarettet. Kyrkan. Tingshus. Församlingshemmet. Hyreshusen.
 
 
 1946 - Cykel.