Bicycle register  G - H                   
 GULL > GULL-OLLE >  ILA > Ivan Larsson, Norrköping.    ^ back to GULL=OLLE  in reg.
 och A. Bergströms Eftr. Ivan Viktor Larsson
- Östergötland. 
 Andra cykelmärken från Norrköping. Cykelsemester av signaturen Bertil A.
- - - - - - - - - - - - -
 

Södra S:t Persgatan 16

 

Ruben till Algot:  Du kan la slå en signal nongång. 

Algot: Jag pinglade igår! 

Ruben: Då missa ja de. 

Algot: JAPP

 

GULL-

OLLE

IVAN

LARSSON

NORRKÖPING

 

     
 
1944
 1944 [Local guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]
 

 

 

 

A. Bergströms Eftr. Ivan Viktor Larsson

Hovslageri & Cykelaffär.

Södra S:t Persgatan 16.

Norrköping.

Tel. 20059.

 

Innehavaren började i yrket vid unga år i sin faders firma i Norrköping och var anställd hos denne till hans död år 1935. Åren 1918-1928 drevs rörelsen i kompanjonskap med fadern. Sistnämnda år utökades rörelsen med försäljning av cyklar och motorcyklar. Lokalerna äro stora och ljusa samt försedda med modern maskinell utrustning. Allt som hör till yrket utföres i företaget.

 

Försäljningen omfattar cyklar av märkena Rex, Gull-Olle, Olympia, Svalan m. fl., motorcyklar samt reservdelar till dessa. Sportartiklar för sommar- och vintersport försäljas även. Sju personer äro anställda i rörelsen. Innehavaren är medlem och styrelseledamot i Norrköpings Hantverksförening samt v. ordförande i Hantverkande Borgerskapet och ordf. i Norrköpings Smedsmästareförening.

 

Ivan Viktor Larsson är född den 14 juli 1888 och son till hovslagarmästaren V. A. Larsson o. h. h. Maria f. Hansson, samt gift sedan 1915 med Inga Vesterholm. Barn: Birgit, född 1917, Ragna, född 1919, och Bengt, född 1921.

 

 
 
Bertil A
 1948. [Vykort, Norrköping.] [Guide: Kort tecknade av Bertil A.]
 

 

Cykelsemester hälsningar tecknade av signaturen Bertil A.

 

 

DE Ä KVINNAN BAKOM ALLT!

HEJ o. SEMESTERHÄLSNING FRÅN .........