Bicycle register  F
 FREJ > John F. Johansson, Ljungbyholm. ^ back to FREJ in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
LJUNGBYHOLM. - Småland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap. Vykort.
 
 
 

 

JOHN F. JOHANSSON

FREJ

LJUNGBYHOLM

 

JOHN F. JOHANSSON

FREJ

LJUNGBYHOLM

 

JOHN F. JOHANSSON

FREJ

LJUNGBYHOLM

 

Schuco Varianto 3010K.

 
K13
 1913  KALMAR. Tidning för Kalmar stad och län.    N:r 151 (B). Lördagen den 27 September. Back to guide: Tidningar
 

Cyklister!

 

Cyklar köpas och repareras fördel-

aktigast hos undertecknad. Cyklar

egen tillverkning med såväl en som

tre utvexlingar till nedsatta priser.

Välsorteradt lager af tillbehör och

gummiringar.

Ugnlackering samt alla förekom-

mande reparationer utföras snabbt och

billigt.

Telefon- samt ringledningar anläg-

gas och repareras.

 

John F. Johansson.

LJUNGBYHOLM. Tel. 42.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    
Saker  
 SCHUCO VARIANTO 3010K [Guide: Lek & Saker.] 
 
 
 Made in U.S. - Zone Germany.