Bicycle register  F
 FENIA > Aug. Nilsson Cykelaffär, Vinslöv. ^ back to FENIA in reg. 
 FLYTTAD.
VINSLÖV. Hässleholms kommun. - Skåne.
  Andra cykelmärken från Vinslöf, Vinslöv.
 

Cykelmärken och Mascots 

av standardmodell enl. ovanstående avbildningar. Standardmärkena kunna stämplas med följande antal typer.

Bandet upptill 20 st. 

Bandet i mitten 8 st. 

Bandet nedtill 15 st. 

Begär prov och offert! 

C.C. SPORRONG & CO. 

Kungsgatan 17 Stockholm

Tel. Namnanrop: "SPORRONG & CO"

Från Cykel- och Sporthandlaren 7/1937

   
 
 Det gäller att krafter ha´, ty frugan hon vill fort åsta!