Bicycle register  E                   
 ETTAN > Firma Erik Andersson, Norrköping.  EttIan > Erik Andersson, Norrköping.  ^ back to ETTTAN in reg.
- - - - - - - - - - - - -
- Östergötland.
 Andra cykelmärken från Norrköping.  
 
 
 

 

Ett I an

 Erik Andersson

Norrköping 

 

FIRMA

ERIK ANDERSSON

ETTAN 

NORRKÖPING

 

FIRMA

ERIK ANDERSSON

ETTAN 

NORRKÖPING

 

 

Erik Anderssons Cykelverkstad

Bergslagsgatan 29

 
 
 1944     [Local guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 
 

 

 

 

 

Erik Anderssons Cykelverkstad.

Bergslagsgatan 29.

Norrköping.

Tel. 24563.

 

Företaget startades av nuvarande innehavarens fader, cykelreparatör E. B. Andersson. På den tiden tillverkades cyklar efter gammal hantverksmetod, och bl. a. var svetsning en okänd konst i dåtida verkstäder. Fadern hade först några år vistats i Stockholm, innan han flyttade till Norrköping, där han grundade sin rörelse i kompanjonskap med en annan person. Ramar tillverkades i firman medan övriga delar inköptes från olika fabriker. 

 

1924 etablerade han sig som egen företagare i fastigheten Thulegatan 6, och tre år senare togos nuvarande lokaler i anspråk. De omfatta verkstad, kontor och magasin. Vid faderns död den 24 september 1931 övergick företaget till hans son, som då var fjorton år gammal. Det sköttes då av en arbetare, som tidigare varit i faderns tjänst, till dess nuvarande innehavaren fullgjort sin militärtjänst, varefter han själv övertog ledningen av firman. Verkstaden är inredd med moderna maskiner. Alla slags reparationer utföras, och ett välsorterat reservdelslager finnes. Försäljningen omfattar även ett eget cykelmärke med namnet »Ettan». Lackeringar och diverse mekaniska arbeten utföras. Två arbetare äro anställda i firman. 

 

Innehavaren är medlen i Norrköpings Velocipedlhandlareförening och Norrköpings Hantverksförening.

Hans Erik Andersson år född den 31 maj 1917 och son till cykelreparatören E. B. Andersson o. h. h. Ester Viktoria Andersson.