Bicycle register  E                    
 E. J. B. > Ernst Johansson, Bjärnum. ^ back to E. J. B in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
BJÄRNUM. - Skåne.
  Andra towns, villages./ Sveriges landskap. Vykort p.g. down.
 
 

 

Bjärnums Järnhandel. (P.g. down.)

Johan E. Persson.

 

 

Bjärnums Sport- & Cykelaffär.  (P.g. down.)

Sven Paulsson.

 

 

ERNST JOHANSSON

E. J. B.

BJÄRNUM

 

 

ERNST JOHANSSON

E. J. B.

BJÄRNUM

 

   
 
M2c      
 BJÄRNUM.  Järnvägsstation.    [Post card register.] 
 
 
 
       
 BJÄRNUM.  5-bilds hälsning från Bjärnum.    
 
 
       
 1937      
 
 

 

 

TRELLEBORG heter ringen.... bättre finns ingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att plåstra med punkterade ringar är inget flickgöra. 

Välj därför ett cykelgummi, som erbjuder den säkraste

garantien för behaglig och bekymmersfri åkning. 

 

Begär uttryckligen TRELLEBORG slang! 

 

 

 

  
M3c      
 BJÄRNUM.      [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bjärnums Järnhandel.

Inneh.: Johan E. Persson.

Bjärnum.

Tel. 5.

 

Nuvarande innehavaren övertog affären år 1917 efter herr C. P. Clarin, vilken startat densamma år 1907. Är 1922 inköpte innehavaren fastigheten, där firman fortfarande har sina lokaler, bestående av butik, lager och kontor. Firman för alla till en välsorterad järn- och redskapshandel hörande artiklar och speciellt försäljas smidesvaror och skruv till ortens industrier och möbelfabrikanter.

 

Innehavaren är medlem av Södra Sveriges Järnhandlareförening samt sekreterare i samma förening. Tre personer äro anställda i firman.

 

Johan E. Persson är född den 11 juni 1891. Han gifte sig den 7 juni 1919 med Ingeborg Nilsson. Barn: Yngve, född 1919, Lennart, född 1922, och Stig Einar, född 1927.

 
 

 

 

 

 Sveriges Privata Företagare 1941.

 
 
M3d      
 BJÄRNUM.      [.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bjärnums Sport- & Cykelaffär.

Inneh.: Sven Paulsson.

Bjärnum.

Tel. 165.

 

Firman startades med öppnandet av en butik för försäljning av cyklar av Monarks fabrikat samtidigt som innehavaren övertog en tidigare på platsen befintlig reparationsverkstad. Firman för ett rikhaltigt lager av till cykelbranschen hörande delar och tillbehör samt utför alla inom densamma förekommande reparationer.

 

Innehavaren började sin bana i Bjärnums Järnhandel, vilken anställning han innehade till år 1933. Han innehade därefter tvenne anställningar, tills han år 1936 startade sin nuvarande rörelse. Sedan 1936 driver han även yrkesmässig biltrafik med två personbilar. Tre till fyra personer jämte en chaufför äro anställda i företaget.

 

Sven Paulsson är född den 6 maj 1914 och son till lantbrukare Josef Paulsson, född 1887 och död 1929, o. h. h. Clary f. Nilsson, född 1890. Han är gift med Hildur Troedsson.

 
 

 

 

 

Sveriges Privata Företagare 1941.