Bicycle register  R                         
 CITY > RECORD > VELOX > Robert Liljegren, Karlstad.  ^ back to RECORD in reg.
- - - - - - - - - - - - -
- Värmland.
 Andra cykelmärken från Karlstad.
 04
 Robert Liljegren, Karlstad. [Local guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]  
 

Redan 1912 startade Robert Liljegren sin rörelse med adress Västra Torggatan 4, Karlstad. 

 

Tidigt 40-tal är personalstyrkan uppe i sex personer, från vänster: Hugo Hansson (vaktmästare), Robert Liljegren (innehavare), 

Paul Enberg (kontorist), Paul Almqvist (reparatör), Arne Persson (reparatör) och Bror Svensson (reparatör).

 

Cykelmärken:

CITY.

REKORD (P.g. down.).

VELOX.

 

 

 

 
 
10    
 KARLSTAD.      
 
 
        

 

CITY

ROBERT

LILJEGREN

KARLSTAD

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
15    
 KARLSTAD.   RECORD  
 
 
     

[Mascot register.]

 

  Svenska Cykelmagasinet (enl. expert).

 

Denna maskot satt på cykeln. Vet ej om det är en original kråka på denna cykel. Maskoten satt på cykeln. Kanske köpte Liljegren

cyklar av Svenska Cykelmagasinet? Alt. 2 Någon förslagen cykelägare ville pynta sin cykel... borra ett hål i skärmen och...

Nu är i vart fall en länk gjord till Sv. Cykelmagasinet.

Tack "brevskrivaren" för info. 

 

 

ROBERT

LILJEGREN

RECORD

KARLSTAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15b    
 RECORD Robert Liljegren, Karlstad.  [Back to Bicycle picture guide.] 
 
 

 

 

 

 
 
 
20    
 KARLSTAD.   VELOX    
 
 
     

 

VELOX

ROB. LILJEGREN

KARLSTAD

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Old xx