Special mopeder - Special built mopeds.
 RAMBLER Autoped Albert Öhman AB. Stockholm. ^ back to picture reg. ● [Back/to Hilfsmotor main.]
- - - - - - - - - - - - -
 
     
 
N1      
                      

 

 

 

 

Rambler moped (Autoped).

FLINK för rulldrift.

VICTORIA för kedjedrift.

Källa: TV 8/53

 

Rambler Moped (Autoped) Bj.53

  

 

 

Nykterhets "propaganda" 1953

Att du inte hör vad jag säger ... 

Jag har sagt nej tack, och menar det!

 

 
M1a  1953  
 1953   RAMBLER annons i Teknikens Värld Nr. 8.   [Back/to Rambler mopeds.]
 
 

Årets schlager är ....

 

● RAMBLER moped. (Nymans Autoped)

● FLINK för rulldrift.

● VICTORIA för kedjedrift.

 

ALBERT ÖHMANS

AKTIEBOLAG,

STOCKHOLM 8

 

 

 
 
M2a    
 1953  RAMBLER AUTOPEDEN    [Back to Rambler mopeds.] 
 
 
 

 

Rambler Autoped Sweden

33kg vevpartiet kedja 31cc 0,32hp 31,1km/h

En gråfärgad Nymans-Autoped 

(Teknisk data NV-Autopeden).

 

 

 

 

Albert Öhman AB. Stockholm.

 

 

 

 
 
M3a  Kolsyra  
 1953   Nykterhets "propaganda".   [Guide: Kolsyra & Etiketter.]
 
 Reklam/ Advertisement guide 1940-70.

Att du inte hör vad jag säger ...  Jag har sagt nej tack, och menar det!

 

Låt bli att truga sprit på folk, som inte vill ha! Vuxna människor bestämmer ju själva vad och hur mycket de vill äta - låt dem då också bestämma vad de vill dricka. Det finns fler än man tror, för vilka spriten är ett problem. Gör det då inte svårare för dem genom Ert trugande. För de många människor, som lider av alkoholskador, blir trugning och tubbning ofta ödesdiger.

Och tänk på de människor, som kanske skäms för att säga nej, därför att de inte vill visa att spriten är ett problem för dem. - Gör inte deras problem värre!

Läkarvetenskapen har konstaterat att pressen från omgivningen mycket ofta är orsaken till att missbrukare inte förmår låta bli att dricka. Sabotera inte de egna och läkarnas ansträngningar 

Och gäller det ungdomar, kanske Ert trugande blir orsak till det första glaset. Ju längre de unga låter bli det, desto bättre. Ni gör unga människor en otjänst genom att föra in dem i alkoholvanor. 

Ta det som en naturlig sak att man tackar nej eller tvekar, och se till att Ni har ett positivt svar till hands: något annat att dricka. Tänk vad våra alkoholproblem skulle vara mycket mindre, om alla handlade efter den principen.

 
 
         Välj själv.....  Sen ska han väl köra hem också?!