Inget frontmärke från Mårdshyttan Öskeviksby. MÅRDEN > Verner Berg. ^ back to TOWNS "M" in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
MÅRDSHYTTAN, ÖSKEVIKSBY. - Västmanland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap. Mårdshyttan Öskeviksby • Öskeviksby. Vykort
 
 
 

 

MÅRDEN

 Verner Berg, 

Mårdshyttan Öskeviksby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     Bullens PILSNER KORV.  
 
                                   
 
Post      
 M.     [Post Card register.]