Bicycle register  S
 SVALAN >Maskinaktiebolaget John Eriksson, Falun.  ^ back to SVALAN in reg.
- - - - - - - - - - - - -
- Dalarna.
 Andra cykelmärken från Falun.  
 
 SVALAN: Frontmärken, mascot, cyklar. - Mopeder.
 
 
 
     

SVALAN

MASKINAKTIEBOLAGET

JOHN ERIKSSON

FALUN

 

SVALAN

MASKINAKTIEBOLAGET

JOHN ERIKSSON

FALUN

 

SVALAN

MASKINAKTIEBOLAGET

JOHN ERIKSSON

FALUN

 

 

    [Mascot register.] 
   
 
 Reklam, bilder, covers.......      
 
    
 
       
 1929   Svalan Turistracer 28"   [Back to Bicycle picture guide.]
 
 
 
      
 
       
 1933    
 

SVALAN  Lätt, snabb, stark - 

är den populära velocipeden. 

För hrr återförs. o. reparatörer

bästa inköpskälla av velocipeder,

gummi o. tillbehör. 

Kataloger gratis och franco. 

Maskin A,.B.  John Eriksson, Falun 1. 

 

 
 
       
 1941      
 
 
 KOMMER.....
 
       
 1943      
 
 
 
       
 1949