Bicycles & accessories.  
 SKÅNE. Försäljningsställen, reparationsverkstäder utan eget cykelmärke.    ^ back to Skåne - Towns, orter.
- - - - - - - - - - - - -
 Källa 95%: Sveriges Privata Företagare. Skåne. Förlaget Svensk Hembygd.
     
 
 

 

Tågarp: Cykel- & Radioaffär, Einar Nilsson.

Viken: Autoverkstaden Älgen, Erik F. Andersson.

Viken: Cykelaffär, cykelverkstad. Försäljning av KING cyklar (vykort).

Vittsjö Cykelverkstad, Bernhard Fors.

Vittsjö: Monark försäljningsställe. Namn butik? (kort).

Värsjö Bil- och Smidesverkstad, Arthur Ekdahl.

Värsjö: Bil-, Cykel- och Smidesverkstad, Nils Jönsson (kuvert).

Åsljunga Cykel- & Sportaffär, Carl Snygg.

 

Länkar till cykelfirmor är 99% en ny "flik"

 
030

 

 

 Tågarp: Cykel- & Radioaffär, Einar Nilsson.

 

 

Viken: Autoverkstaden Älgen,

          Erik F. Andersson.

 

 

Viken: Cykelaffär, cykelverkstad. Försäljning av KING cyklar (vykort).

 

TOPP
060
 

 

Vittsjö Cykelverkstad, Bernhard Fors.

 

 

Vittsjö: Monark försäljningsställe.

 

 

Värsjö Bil- och Smidesverkstad, Arthur Ekdahl.

 

 
090
 

 

Åsljunga Cykel- & Sportaffär, Carl Snygg.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
120
 

 

 

 

 

 

 

 
 
010
 TÅGARP.       TOPP
 

Firma Einar Nilsson.

Cykel- & Radioaffär.

Nilstorp.

Tågarp.

Tel. 148.

 

Innehavaren var till 1937 verksam inom bilbranschen i firma Carl Nelson, Hälsingborg, och startade sedan tillsammans med E. Soneson egen bil- och smidesverkstad i Fleninge. Den 1 januari 1940 utträdde han emellertid ur detta företag och öppnade egen rörelse i Tågarp.

Firman försäljer cyklar av märket Kärnan, alla slags reservdelar samt radioapparater och dammsugare m. m. Reparationsverkstad för cyklar finnes.

En person är anställd i företaget.

Einar Nilsson är född 1917 och son till vägförman Bror Nilsson, Fleninge, o. h. h. Ester f. Karlsson.

 

 

 
 
 
 Tågarp
 
 VIKEN.  Viken ligger ca 15 km norr om Helsingborg   TOPP
 

Autoverkstaden Älgen.

Inneh. Erik F. Andersson.

Viken.

Tel, 103 och 158.

 

Verksamheten tog sin början 1921, sedan verkstadsbyggnad uppförts och en anläggning för bensinstation iordningställts.

Till en början sysslade firman mest med reparationer av motorcyklar och vanliga cyklar samt utförde även reparationer av i huvudsak tyska automobiler. Rörelsen har sedan utökats till att omfatta alla till branschen hörande arbeten, varjämte reservdelar till alla mera vanliga märken försäljas frän välsorterat lager. Firman har egen laddningsstation för elektriska batterier. Alla slags svarvningar utföras samt metallgjutningar för industriellt bruk.

Innehavaren lärde yrket 1913 i Hälsingborg, där han var anställd i Hälsingborgs Maskinaffär. Efter två år flyttade han till Engelska Motorcykelimporten i Eslöv och efter ytterligare två år till Wiklunds Motorfirma i Stockholm. Han har gjort sig känd som skicklig fackman och åtnjuter det bästa anseende för välgjorda arbeten.

Fyra personer äro anställda i han firma.

 

Erik F. Andersson är född den 30 november 1899 och son till fabrikör Otto Andersson, Rögle, o. h. h. f. Nilsson. Han är gift med Ebba Hansson, född den 7 september 1897.

Barn: Erik Bertil, född den 1 juli 1926.

 

 
 
 
 
 
 VIKEN.   Cykelaffär, cykelverkstad. Försäljning av KING cyklar (Vykort). [Large.]   TOPP
 
 
 
 
 VITTSJÖ.     TOPP
 

Vittsjö Cykelverkstad.

Inneh. Bernhard Fors.

Vittsjö.

Tel. 80.

 

Firman, som startades 1933, för cyklar av ett flertal märken, bl. a. Lindblads och Nymans fabrikat, samt har även i lager lösa delar och tillbehör. 1935 öppnade innehavaren servicestation för märket Texaco. Bernhard Fors började i branschen vid femton års ålder i Nils Bengtssons Cykelaffär i Hässleholm, där han stannade i elva år.

 

Bernhard Fors är född den 24 oktober 1907, son till järnvägstjänstemannen Edvin Fors, född 1886 och död 1936, o. h. h. Ida f. Lindgren, född 1888, samt gift med Anna Strandberg, född den 6 oktober 1907.

 
 
 
 
 
 VITTSJÖ.   Monark försäljningsställe. Namn butik? (kort).   TOPP
 
 
 
 
 VÄRSJÖ.     TOPP
 

Värsjö Bil- och Smidesverkstad.

Inneh. Arthur Ekdahl.

Värsjö.

Tel. 37.

 

Rörelsen startades i nuvarande fastighet i slutet av 1800-talet av sockensmedsmästare Johannes Jonsson. Sedan dess har verkstaden bytt ägare fyra gånger, och under tiden ha dessa gjort smärre tillbyggnader till densamma. Nuvarande innehavaren har tidigare under tio år varit anställd i verkstaden, innan han övertog densamma år 1939.

Firman har egna tillverkningar av mjölkkärror och kolgasaggregat samt utför allt slags förekommande lantbrukssmide ävensom bilreparationer.

Förutom innehavaren äro fyra man sysselsatta i verkstaden.

 

Arthur Ekdahl är född 1912 och son till järnvägstjänsteman Paul Nilsson-Ekdahl o. h. h. Emelia f. Svensson.

 

 
 
 
 Åsljunga
 
 
 VÄRSJÖ.  Nils Jönsson, Värsjö. Bil-, Cykel- och Smidesverkstad. Bilstation. Tel. 44 B, Åsljunga. [Guide reklam & kuvert.] TOPP
 
 
 
 
 ÅSLJUNGA.     TOPP
 

Åsljunga Cykel- & Sportaffär.

Inneh. Carl Snygg. Åsljunga.

Tel. 111. Bostaden 34.

 

Rörelsen har tidigare innehafts av en herr Carl Froborg, och nuvarande innehavaren övertog densamma våren 1940. Försäljningen omfattar huvudsakligast cyklar av märket Monark, motorcyklar och delar m. m. Innehavaren har dessutom sedan år 1934 sysslat med försäljning av kycklingar, höns, ägg etc. Dessa varor uppköpas i orten och säljas sedan dels i parti och dels på torget i Malmö.

 

Carl Snygg är född den 17 juli 1907 samt sedan år 1932 gift med Astrid Ingeborg Johanson.

Barn Vivi Marianne, Solbritt Ingegerd, och Kerstin Gun Elsie.

 

 
 
 
 
 
    Nedan tomt - Below empty. TOPP
 
 
 
 
 
 
      TOPP
 
 
 
 
 
 
      TOPP
 
 
 
 
 
 
 
      TOPP
 
 
 
 
 
 
      TOPP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPP