Inget frontmärke från Karlstorp. TRASTEN > Erik Hedberg. ^ back to TOWNS "K" in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
KARLSTORP. - ???
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap (ej länkad).   Vykort.
 
 
 

 

Karlstorp. TRASTEN > Erik Hedberg, Smål?   

 

 ---------

Karlstorp kan avse:

Karlstorp, Vetlanda kommun.

Karlstorp, småort i Strängnäs kommun

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
      [Post Card register.] 
 
 
 
 
 1934   ÅK CYKEL!  
 
 

Åk cykel svenska folk!

Nyttigt!

Ekonomiskt!