Bicycle register  B
 BLIXT > M. K. Mattsson, Häverö. ^ back to BLIXT in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
HÄVERÖ. - Uppland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   Vykort.
 
 
 

 

M. K. Mattsson

 BLIXT

Häverö

     
 
 Häverö socken i Uppland ingick i Väddö och Häverö skeppslag, ingår sedan 1971 i Norrtälje kommun och motsvarar från 2016 Häverö distrikt
 
 
 1940   Svensk Motortidning KAK 1940 nr30  
 

Cykeln har erövrat trafiken.

Trängseln på denna C-P-plats i huvudstaden ger en god bild av detta trafikslags utbredning.

Men hur det är ställt med cyklisternas hänsyn och trafikkunnande, det kan varken ord eller bild beskriva.