Bicycle register  G - H
 GUTE > ROYAL > L. J. Sigren, Klintehamn. ^ back to GUTE in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
KLINTEHAMN. - Gotland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   Vykort.
 
10   
 

 

 L. J. SIGREN

GUTE

KLINTEHAMN

 

 

 L. J. SIGREN

ROYAL

KLINTEHAMN

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

 

 

 
 
 KLINTEHAMN.                                                                  GOTLAND.   []
 

GUTE > ROYAL > L. J. Sigren, Klintehamn (P.g. up.).

 

 

 

 [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

● Ragnar Löfqvist Cykelaffär (P.g. down.).

 

 

 
M3c  Post  
 Klintehamn.   Donnersgatan 31, Ragnar Löfqvist Cykelaffär.   [Post Card register.] 
 

 

 

 

 
 
 
 1934   ÅK CYKEL!  
 

Åk cykel svenska folk!

Nyttigt!

Ekonomiskt!

 

 

Var ligger Klintehamn på kartan? (back)