Bicycle register  S                
 STRÅKEN > Cykeln Stråken "Som flyter fram", Sandhem.   ^ back to STRÅKEN in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
SANDHEM. - Västergötland.
 Annat cykelmärke från Sandhem. Vykort.
05
 

 

SANDHEM

CYKELN

STRÅKEN

SOM FLYTER FRAM

 

 

SANDHEM

CYKELN

STRÅKEN

SOM FLYTER FRAM

 

 

 

Reina cykellås  Bj.37

 

 
 
 Andra cykelmärken från SANDHEM.                                   VÄSTERGÖTLAND. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.  
 

KRONAN .......... Lindströms.

 

STRÅKEN ......... Cykeln Stråken "Som flyter fram" (P.g. up.).

 

 

 

 

 

No link back -> [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

 

 

 
 
20    
 SANDHEM.   KRONAN.    
 
 
       

 

O. G. LINDSTRÖM & CO.

KRONAN

SANDHEM

 

Back to XX in reg.

 

O framför G (Lindström) kan vara D

 

 

 

 

 

 

 

 
M3c    
 1937     [Guide: Stöld & Lås.] 
 

 

 

 

REINA CYKELLÅS. 

Fabrikanten av REINA Cykellås vill härmed anmoda herrar cykelhandlare och cykelreparatörer, att vid inköp av dessa lås: 

 

No. 696 Helna 

No. 697 Helna Nova 

No. 698 Helna Ballon 

 

se till, att de äro märkta med fabrikens originalmärken Helna eller Helna Nova för att därigenom erhålla original låset. 

 

Observera! Original REINA Cykellås säljes aldrig utan inskription REINA eller REINA NOVA 

Begär därför hos Eder cykelgrossist cykellås endast märkta REINA eller REINA NOVA. 

 

TURE LARSSON 

Vanadisvägen 6 - STOCKHOLM

 

 

 

Från Cykel- och Sporthandlaren 7/1937