Bicycle register  R
 ROBO > Roséns Cykel- & Radioaffär, Borlänge. ^ back to ROBO in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
 
 Andra cykelmärken från Borlänge.  
 
 
     

 

 

 

 

Roséns

Cykel- & Radioaffär

ROBO

Borlänge

 

 
 
       
 Borlänge.   »Vega» och »Kärnan» top links. [Local guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]
 

 

Roséns Cykelverkstad.

Inneh. Fru Märta Rosén

Borlänge.

Tel. 288. Bost.: 1333 A.

 

Firman, som förestås av hr B. Rosén, startades av denne 1921 i Säter, men flyttades 1930 till den nuvarande lokalen i Borlänge.

F. n. äro tre man anställda i företaget, sona har en årsomsättning av 25,000 kr.

Företaget bedriver försäljning av cykelmärkena »Vega» och »Kärnan» samt saluför även radiomottagarna »Conserton» och »Saba» .

Alla till branschen hörande reparationer utföras, varjämte ett stort reservdelslager finnes.

Bland den maskinella utrustningen märkes svetsningsapparat och slipmaskin!

 

Fru Märta Rosén är född den 2 maj 1902 och dotter till skräddarmätaren Gustav Berggren från Gustavs o. h. h. Anna-Stina.

1924 gifte hon sig med Bertil Rosén från Skaraborgs län.

Barn: Erik-Olof och Lars-Bertil.