Bicycle register  P
 Manny Pettersson, Tel. 44 Ullersäter.  ^ back to  in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
ULLERSÄTER. - Västmanland
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.  Vykort.
 
 
 
 
   

 

Manny Pettersson

Tel. 44

Ullersäter. 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 1944

17.984 cyklar stulos förra året ..

Ja, siffran låter fantastisk, men det är den officiella noteringen för antalet cykelstölder 1944.

Siffran kommer inte att bli lägre i år ...kan man ta för givet ?

Så försäkra Er

 

 

 

 

 

Huvudkontor Stockholm 7

 

 
 1955 - Cykeltjuven överbemannas av polisen. Tre år på knäckbröd och vatten väntar marodören!