Bicycle register  I - J
 IDEAL > (August) Gustaf Eriksson, Huddungeby.  

  ^ back to IDEAL in reg. 

- - - - - - - - - - - - -
HUDDUNGEBY. - Uppland.
 Andra cykelmärken från Huddungeby. No Vykort.
 
 
 

 

GUSTAF ERIKSSON

IDEAL

HUDDUNGEBY

 

  Att sätta på styret

 

Grisen på julbordet.

1955

 
 
 Annat cykelmärke från HUDDUNGEBY.                                            UPPLAND. Andra towns, villages./ Sveriges landskap. 

 

IDEAL ............ (August) Gustav Eriksson, Huddungeby. 

TURIST ......... J. Lindberg. Huddunge By

 

 

Ej länkad åter -> [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]
 
 
 1955 - Grisen på julbordet. [Guide: Jul & Kort.]