Bicycle register  B
 BRAND > Aug. Andersson, Brandsbol.  ^ back to BRAND in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
BRANDSBOL. - Värmland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap. Vykort (inget).
 
 
 

 

BRAND

Aug. Andersson,

Brandsbol. 

 

 
     
  CR, VR, CMF, CSR.  
 

1935 CR - Cykelfrämjandet 

1935 CR - Cykelfrämjandet Ombud 

1937 Velocipedhandlarnas · Riksförbund 

1952 CMF - Cykel & Mopedfrämjandet 

1953 CSR - Cykel- och Sporthandlarnas · Riksförbund 

1954 CSR - Medlem av Cykel- och Sporthandlarnas · Riksförbund 

 

 
 
CR - CYKELFRÄMJANDET
1935
 
 
 
 
CR - CYKELFRÄMJANDET  OMBUD
1935
 
 
 
 
VELOCIPEDHANDLARNAS · RIKSFÖRBUND
1937
 
 
 
 
VELOCIPEDHANDLARNAS · RIKSFÖRBUND
1937
 
 
 
 
CMF - CYKEL & MOPEDFRÄMJANDET
1952
 
 
 
 
CSR - CYKEL - och SPORTHANDLARNAS · RIKSFÖRBUND
 1953
 
 
CSR - CYKEL - och SPORTHANDLARNAS · RIKSFÖRBUND
1953
 
 
 
 
 
CSR - MEDLEM AV CYKEL - och SPORTHANDLARNAS · RIKSFÖRBUND
1954