Bicycle register  B

BO > Bröderna Olsson, Markaryd.

Cykelaffär Bröderna Olsson, Markaryd.

^ back to B O in reg.
- - - - - - - - - - - - -
MARKARYD. Kronobergs län - Småland.
 Andra märken från Markaryd. Hannabad Markaryd. - Markaryd. Vykort
 
05       
 

 

BRÖDERNA OLSSON

BO

MARKARYD

 

 

BRÖDERNA OLSSON

CYKELAFFÄR

MARKARYD

 

Back to XX in reg.

 

PILOT

Olof Olsson

Markaryd

 

(Olof är far till Bröd. Olsson.)

 1942
 MARKARYD.      
 

Bröderna Olsson, Bil- och Cykelverkstad.

Markaryd.

Tel. 38 och 89.

 

1906 startades företaget på nuvarande plats av fabrikör Olof Olsson och sysslade till en början så gott som uteslutande med cykelreparationer. 1924 utökades verksamheten till att även omfatta bilbranschen, för vilket ändamål en bilverkstad iordningställdes i en äldre byggnad. Denna moderniserades och ombyggdes 1934. 

1930 hade firman övertagits av fabrikör Olssons söner, vilka tidigare varit anställda i faderns företag. Numera driver firman även försäljning av cyklar och bilar.

Fem bil- och två cykelreparatörer äro anställda i rörelsen.

 

Karl Olsson är född den 4 september 1901 och sedan 1929 gift med Gerda Ekgren. Erik Olsson är född den 23 maj 1909 och sedan 1930 gift med Elsa Andersson. Barn Kjell, född 1931.

Bröderna Olsson äro söner till fabrikör Olof Olsson, Markaryd, o. h. h. Mathilda f. Johansson.

 

 

 

 
 

 

[Large.]

 

 
 
00      
 Andra märken från MARKARYD.                                           SMÅLAND. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   
 

* BO > Bröderna Olsson (P.g. up.).

   CYKELAFFÄR Bröderna Olsson.

   PILOT Olof Olsson.

B

* BÄCKMANS LYX (Gustaf Bäckman.)

   PANTHER LYX > Gustaf Bäckman.

   PANTHER LYX > SVANEN > Bäckmans Velocipedmagasin.

M

* METEOR > ZEPPELIN > Edv. Eliasson.

P

* PANTHER LYX > SVANEN > Henriksson & Co.

 

R

RIO ......... Bengtssons Järnhandel.

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]  

 

● Bröderna Olsson, Bil- och Cykelverkstad (P.g. up.). 

 

Bäckmans Velocipedmagasin.

 

 

Vykort:

● Markaryds kyrka, vykort med moped (P.g. down).

 

 

 
20    
 MARKARYD.   Z, R.    
 
 
        
 

 

ZEPPELIN

EDV. ELIASSON

MARKARYD

 

Back to XX in reg.

 

BENGTSSONS JÄRNHANDEL

RIO

MARKARYD

 

Back to XX in reg.

 
 
mop    
 Markaryd.   Vid kyrkan står en Crescentmoped parkerad, prostens? [Same postcard at Crescent mopeds.] 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

xx